English

       
 Sanatate Dulce


    Discover Valea BarcăuluiDespre Fundaţia Agapis


Fundaţia AGAPIS este o organizaţie non-guvernamentală, implicată constant în proiecte pentru comunitate încă din anul 1997. La început a fost doar o organizaţie locală, concentrată pe dezvoltarea comunei Ileanda (jud. Sălaj), implementând proiecte susţinute de iniţiative locale.

Astăzi, fundaţia AGAPIS este unul dintre cele mai active şi mai experimentate ONG-uri locale, având ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor din judeţul Sălaj prin:

   * consiliere şi suport tehnic în stabilirea şi implementarea strategiilor de dezvoltare comunitară
   * sprijinirea micilor producători şi promovarea produselor locale
   * promovarea satului tradiţional şi valorificarea potenţialului turisic din regiunea Valea Barcăului
   * susţinerea antreprenoriatului social şi a incluziunii sociale active
   * stimularea responsabilităţii sociale şi a voluntariatuluiUna din principalele noastre priorităţi este conştientizarea micilor producători asupra beneficiilor economice care pot fi obţinute prin continuarea practicilor agricole tradiţionale, prin practicarea unui turism responsabil sau printr-un marketing eficient al produselor cu specific local, de la silvoiţă (gem de prune), brânză, produse din carne, pâine de casă, până la pălincă de cireşe sau miere şi alte produse apicole.

Aşadar, înţelegând importanţa dezvoltării comunitare prin prisma valorificării resurselor locale neexploatate suficient, Fundaţia Agapis lucrează în strânsă colaborare cu comunităţile locale, urmărind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora, respectând principiile dezvoltării durabile şi sustenabile.

Noutati